Tjenester vi tilbyr

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Verditakster

Verditaksering av boliger er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering av ny bolig (forhåndstakst), refinansiering, arv, samlivsbrudd, skattespørsmål og omsetning.

Næringsrelaterte eiendommer vurderes i utgangspunktet etter økonomiske prinsipper (avkastningsverdiene) som basis for verdsettelse. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Nybygg

Forbrukerrådet mottar hvert år 10 000–12 000 henvendelser om boligproblemer, og disse avdekkes ofte i etterkant av byggeprosjektene.

Oppdages feilene etter fem år, kan forbrukerne ikke reklamere etter dagens bustadoppføringslov.
En ting er nyoppførte boliger med synlige feil. Problemet er imidlertid at byggefeil kan dukke opp som skader etter en del år, ofte når reklamasjonsfristene og garantiene har utløpt. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Løsninger på fuktproblemer

Fuktproblemer er vanlig i bygg og boliger, og er også den vanligste tvistsaken ved boligkjøp. Fuktproblemer i kjeller er ikke bare utrivelig med tanke på flekker og lukt, det kan også få uventete og svært alvorlige økonomiske og helsemessige konsekvenser.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Skadetakster

Skadetakst er en rapport som beskriver skade, skadeomfang og skadeårsak, samt forslag til utbedringstiltak med tilhørende kostnadsoverslag. En skadetakst eller befaringsrapport skal inneholder en oversikt med generelle opplysninger  om skadested, dato og rekvirent, i tillegg til en oppsummerende konklusjon. Den brukes ofte i  forbindelse med reklamasjoner, skader på bygninger/bygningsdeler, fuktskader og andre forhold.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Rådgivning ifm. boligkjøp

Å kjøpe bolig er den største investeringen de fleste personer gjør i livet. Det er store summer for den enkelte privatperson, og mange føler seg små i den store boligjungelen.

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med boligkjøp, slik at drømmen ikke blir til et mareritt.