Tilstandsrapport for bolig

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand en bolig befinner seg i. Tilstandsrapport kan leveres med og uten verdi- og lånetakst. En tilstandsrapport er en tilstandsbeskrivelse utført i henhold til Nito Takst regler og NS3424/3451. ”Nivå 1” er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 angir at Tilstandsgrader (Tg) fra 0 – 3 skal benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse. 0 : ingen symptomer, 1 : svake symptomer, 2 : middels kraftige symptomer, 3 : kraftige symptomer. 

Våtromsrapport

Våtromsrapport med arealmåling er i prinsippet en Tilstandsrapport, hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold i tilknytning til våtrom som er særlig relevante ved eierskifte. Våtrom, kjøkken, tilgjengelige vann- og avløpsrør, varmtvannsbereder og ventilasjon vurderes.

Boligsalgsrapport NS 3600

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig.

Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig. Standarden synliggjør behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og er mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. En stor fordel med standarden er at den bygningssakkyndige har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand.

Ved bruk av NS 3600 kommer også et helt nytt karaktersystem som forteller hvordan den tekniske tilstanden er i huset. Alt fra vedlikehold, fornyelse og endringer blir vurdert, og karakterskalaen går fra 0 til 3. 0 er feilfritt, mens 3 tilsier at det eksisterer alvorlige feil og mangler som må utbedres.

Dokumentasjon er meget viktig i analysen. Kan du ikke dokumentere arbeidet som har blitt gjort, får utførelsen automatisk karakteren 2 selv om alt er gjort etter lærerboken. Da er det viktig å bruke profesjonelle fagfolk som innehar nødvendige godkjenningspapirer.

Please reload