PRISLISTE

Priser inkl. mva pr. september 2019

Tilstandsrapport for bolig

Fra kr. 5000,-

Leiligheter:

Inntil  100 kvm: 5000,-    

Over 100 kvm: 5500

Enebolig/rekkehus/halvpart av tomannsbolig/hytter

Inntil 100 kvm: 6000,- 

100 - 200 kvm: 7500

Over 200 kvm: 8000,-

Våtromsrapport

Fra kr. 3000,-

Leiligheter:

Inntil 100 kvm: 3000,-

Over 100 kvm: 4000,-

Verditakst

Fra kr. 4000,-

Leiligheter:

Inntil 100 kvm: 4000,-

Over 100 kvm: 4500,-

Enebolig/rekkehus/halvpart av tomannsbolig/hytter

Inntil 100 kvm: 5000,-

100 - 200 kvm: 5500,-

Over 200 kvm: 6000,-

Bankene kan validere takster i bankenes saksbehandlingssystem på lik linje med e-takst.

Andre priser

Fra kr. 300,-

Skjematuravgift til Norsk takst kr. 300,-

Energiattest (enkel registrering) kr. 1000,-

Timepris kr. 1500,-

Tillegg for verdi,- og lånetakst i tilstandsrapporten: kr. 2000,-

Tomtetakst kr. 4000,-

 

Oppdatering av rapporter faktureres med 50 % av full pris.

Sonetillegg for kjøring i distriktene. Ta kontakt for pris.

Det kan forekomme tillegg for spesielt store eller særegne boliger hvor det medgår ekstra tidsforbruk.

Andre tjenester og priser etter avtale.